Podpisana umowa na realizację projektu grantowego „Budowa i rozbudowa siłowni zewnętrznych na obszarze LGD” Drukuj
środa, 16 sierpnia 2017 17:20

W dniu 16 sierpnia br. Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie” podpisała w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie drugą w województwie  umowę na realizację projektu grantowego "Budowa i rozbudowa siłowni zewnętrznych na obszarze LGD” nr 00002 – 6935 – UM0320376/17 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.

W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel:
Budowa 15 siłowni zewnętrznych na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Roztocze Tomaszowskie” w celu udostępnienia infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej mieszkańcom i turystom.

Kwota grantu – 244 462,00 zł

Zadania objęte projektem grantowym:Zadanie nr 1: Stowarzyszenie Rozwoju Społeczności Lokalnej Paary -  „Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowościach Oseredek, Paary, Rybnica", wartość grantu  34 998,42 zł.

Zadanie nr  2: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Tarnawatka - "Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Huta Tarnawacka", wartość grantu 20 729,70 zł.

Zadanie nr 3: Stowarzyszenie Oświatowo – Kulturalne na Rzecz Rozwoju Wsi Sabaudia -  Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (siłowni zewnętrznej) w miejscowości Sabaudia, wartość grantu 19 000,00 zł.

Zadanie nr 4: Stowarzyszenie „Razem Młodzi Przyjaciele”  - Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (siłowni zewnętrznych) w miejscowościach Ruda Wołoska i Przeorsk, wartość grantu 38 000,00 zł.

Zadanie nr 5: OSP  w Ulowie - Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (siłownia zewnętrzna) w miejscowości Pasieki,  wartość grantu 19 000,00 zł.

Zadanie nr 6: OSP w Podhorcach - Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowości Podhorce i Typin, wartość grantu 38 000,00 zł.

Zadanie nr 7: Stowarzyszenie Przyjazne i Aktywne Krynice - Budowa siłowni plenerowych w miejscowościach Dąbrowa, Majdan-Sielec i Polanówka, wartość grantu 43 842,97 zł.

Zadanie nr 8: Stowarzyszenie Zielona Dolina Źwiartowa - Budowa siłowni plenerowych w miejscowościach Budy i Dzierążnia, wartość grantu 30 891,08 zł.