Kontakt

Lokalna Grupa Działania
"Roztocze Tomaszowskie"

ul. Lwowska 80
II piętro, pokój 11
22-600 Tomaszów Lub.

 

tel./fax: 84 664 63 86

email:

biurolgd@roztoczetomaszowskie.pl


Licznik odwiedzin

Dzisiaj3
Wczoraj26
W tym tygodniu3
W tym miesiącu689
Łącznie201036
Zapraszamy do składania oferty cenowej na_doradztwospecjalistyczne w ramach projektu OD POMYSŁU DO SUKCESU PDF Drukuj Email
poniedziałek, 09 czerwca 2014 10:17

Zapraszamy do składania oferty cenowej

Wykaz załączników:

1.  Formularz oferty Wykonawcy.

2. CV wykonawcy zgodnie z załączonym wzorem w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

3.   Deklaracja uczestnictwa w projekcie w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

4.   Wykaz - opis doświadczenia w zakresie przeprowadzania doradztwa.

5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

6. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym.

7. Kopie dokumentów (umów, referencji, potwierdzonych za zgodność z oryginałem) potwierdzających przeprowadzenie wymienionych zajęć wymienionych w Załączniku Nr 4.

 

 

LGD w obiektywie

Produkt tradycyjny

Pytania i odpowiedzi

Zadaj pytanie

Ile gmin wchodzi w skład LGD "Roztocze Tomaszowskie"?
Twój e-mail:
Temat:
Pytanie:

Roztocze na Facebooku

LGD 'Roztocze Tomaszowskie'